Sertifikatai

E.Gedvilo firma  turi įgaliojimus ir sertifikatus iš firmų EUROPLAST ir  FORMPLAST. Parduodami gaminiai turi CE ženklinimą. Perkant įrengimus, visi dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

Siekiant užtikrinti aukštą gaminių kokybę, gamintojas  įdiegė kokybės valdymo sistemą, atitinkančią  ISO 9001:2008. Sistemingai tikrinamos  tiek žaliavos, tiek ir gatavi produktai.

2010 metų vasarį gautas ISO 9001:2008 sertifikatas, išduotas sertifikavimo įstaigos SGS Systems & Services Certyfication.

EURO-PLAST Septikai, kaip vieni iš pirmųjų tokio pobūdžio įrenginių Lenkijoje, yra pažymėti CE ženklu.

Tai reiškia, jie gaminami pagal PN-EN 12566-1/A1 nurodytus reikalavimus ir išlaikė visus reikiamus  bandymus, kas pažymima Laboratorinėje ataskaitoje Nr. 1017.

1) techninio liudijimo IOS – AT/2005-08-0243  Septikai EURO-Plast – diapazonai;

2) techninio liudijimo IOS – AT/2005-08-0245  EURO-Plast;

3) techninio liudijimo IOS – AT/2005-08-0246 Nuotekų infiltracijos EURO-Plast;

4) techninis liudijimas IOS – AT/2005-08-0244/A1 EURO-Plast. Kanalizacijos rezervuarų ištekėjimo diapazonai.

Visi likę dokumentai - originalai, pateikiami orginalo - lenkų kalba:

  • CERTYFIKAT – Protokół z badań – AQUAdeck
  • Aprobata Techniczna IOŚ – AT/2005-08-0243 Osadniki gnilne EURO-PLAST – typoszeregi  puslapis1, puslapis2;
  • Aprobata Techniczna IOŚ – AT/2005-08-0245 Studzienki EURO-PLAST puslapis1, puslapis2;
  • Aprobata Techniczna IOŚ – AT/2005-08-0246 Złoże rozsączające EURO-PLAST puslapis1, puslapis2;
  • Aprobata Techniczna IOŚ – AT/2005-08-0244/A1 Bezodpływowe zbiorniki na ścieki EURO-PLAST puslapis1, puslapis2.

Atitikties deklaracijos

Deklaruojami normatyvai nuotekų, po išvalymo išeinančių į gruntą - atsisiųsti čia.

CE sertifikatas Rusų kalba - peržiūrėti čia;

Autorizacijos sertifikatas E.Gedvilo firmai - peržiūrėti čia.


Mūsų draugai ir partneriai
© I. Į. ''E. Gedvilo firma'' 2019
Sprendimas: Webo.lt