MICINSKI - 2000

BUITINIS NUOTĖKŲ VALYMO ĮRENGINYS SU TRIJŲ KAMERŲ NUSODINTUVU IR  INFILTRACINIU DRENAŽU

 

Nuotėkos neturi kelti grėsmės aplinkai.  Neturėjimas galimybių prisijungti prie kanalizacijos tinklo ženkliai apsunkima buitinių nuotėkų šalinimo procesą. Mūsų individualiems namams skirto  buitinio valymo įrenginio sistema – tai įrenginiai, skirti valyti individualių namų arba individualių namų kvartalų (gyvenviečių) buitines nuotėkas.

Valymas vyksta trijų kamerų pūdomajame nusodintume (septike) bei su juo susijusioje infiltracinio drenažo sistemoje. Tinkamai parinkti ir naudojami valymo įrenginiai užtikrina išvalytų nuotėkų nuvedimą į gruntą, todėl išvengiama grunto ir požeminio vandens užteršimo.

Pūdomasis nusodintuvas (septikas)

 Paskirstymo šulinys

Infiltracinis drenažas

Vėdinimas (alsuoklio kaminėlis)

 

 

Vandeniui laidus gruntas (smėlis, žvyras)

 Vandeniui mažai laidus gruntas (molis, dumblas)

Pav. Buitinių nuotėkų valymo įrenginys su infiltraciniu drenažu (naudojama medžiaga –akmuo)

Buitinių nuotėkų valymo įrenginio veikimo principas

Pirmasis valymo etapas – nuotėkų pirminis valymas nusodintuve (septike)

Pirmasis nuotėkų valymo etapas yra pirminis jų išvalymas pūdomajame nusodintuve. Nuotėkose esančios dalelės nusodinamas ant dugno ir sudaro nuosėdas. Šiose nuosėdose vyksta lėtas fermentacijos procesas, kurio metu teršalų dalelės suyra į vandenyje tirpias medžiagas bei netirpias mineralines medžiagas, kurios kaupiasi nusodintuvo dugne. Nusodintuvo paviršiuje susidaro pluta (kurią sudaro plūdrus teršalai , dažniausiai riebalai, aliejai).

Parenkant nusodintuvo talpą būtina atsižvelgti į šiuos dalykus:

  • į gyventojų name skaičių (vidutines paros vandens sąnaudos 1 gyventojui sudaro 150 litrų per parą).
  • taikomą valymo technologiją

Rezervuaras privaro sutalpinti:

  • per nusodintuvą pratekančias nuotėkas, atsižvelgiant į mažiausiai 2-3 dienų trukmės išlaikymo laikotarpį
  • dugne besikaupiančių nuosėdų tūrį
  • paviršiuje susidarančios plutos tūrį

Nuotėkos, išeinančios iš tinkamai parinkto ir tinkamai eksploatuojamo pūdomojo nusodintuvo yra skaidrios, o jų kokybė tinkama tolimesniam jų valymui grunte.

 Pūdomojo nusodintuvo nuotėkų išvalymo efektyvumas:

  • 65 % organinių teršalų
  • 99,6% suspensijų

Įėjimai

MICINSKI- 2000 komplektacija

(talpa 2000 l) su filtru ir jo užpildu

Kiekiai

Kaina,

EUR

PVM,%

Kaina EUR,

viso

4-116

(įėj. 110)

4-117

(įėj.160)

Paaukštinimas NPO, h=0,60 m

3 vnt.

586.78 EUR

21 %

123.22

710 EUR

 

Drenažo vamzdžiai ( 10 vnt.po 2m )

20 m.

Geotekstilė (plotis 0,5 m)

20 m.

PVC vamzdžiai (1m)

2 vnt.

PVC Alkūnė (2 x 90 ° + 2 x 45 °)

4 vnt.

Alsuokliai (stogeliai) PVC

2 vnt.

Biopreparatas BIOSANIT 5x30gr.

1 vnt.

TIK ĮRENGINIO KAINA: 650,00 EUR

KITŲ NUSODINTUVŲ DUOMENYS 

Nusodintuvo techniniai duomenys

 

Pralaidumas

(m3/per dieną)

Vartotojų skaičius,

Kamerų skaičius

Masė [kg]

Tūris[m3]

Angos skersmuo [mm]

Aukštis [m]

Plotis [m]

Ilgis [m]

2,25

110-160

1,66

1,24

2,46

0,75

Iki 5

3

105

3,00

110-160

2,00

1,24

2,46

0,90

Iki 7

3

120

4,00

110-160

2,20

1,80

2,50

1,20

 Iki 10

3

180

6,00

110-160

1,60

1,80

3,45

2,00

Iki 13

3

220

8,00

110-160

1,60

1,80

4,30

2,67

Iki 18

3

300

11,00

110-160

1,60

1,80

6,10

3,67

Iki 25

3

410

 

„Separatorius – 3“ tai yra rezervuaras skirtas buitinėms atliekoms, pagamintas iš poliesterio- stiklo laminato, pasižymintis mechaniniu patvarumu bei atsparumu cheminiams junginiams bei temperatūroms. Separatorius atlieka pūdomojo nusodintuvo funkciją – jį sudaro trys kameros, atskirtos viena nuo kitos pertvaromis. Atskiros kameros, atitinkamai apima ½, ¼ ir ¼ bendro „Separatoriaus 3“ tūrio. Šios kameros yra sujungtos tarpusavyje angomis, įrengtomis pertvarose, skirtinguose aukščiuose. Kiekviena kamera turi atskirą  priežiūros –ištraukimo šulinėlį, uždaromą angą apsaugančiu dangčiu. „Separatorius-3“ turi dvi angas – įleidimo, kurios skersmuo 160 ir išleidimo, skersmuo 110. Šios angos turi gumines tarpines, kurios leidžia lengvai ir sandariai sujungti rezervuarą su kanalizacijos PVC vamzdžiais.  Paprastas montavimo būdas (nenaudojant sunkiosios įrangos) bei nesudėtingas veikimas – tai savybės, lemiančios gaminio patvarumą bei patikimumą ir patrauklumą vartotojui.

 Tinkamam nusodintuvo darbui būtinas nenutrūkstamas vandens padavimas (mažiausiai 60 litrų/vienam asmeniui/per parą).

WLOT- Įleidimo anga

Scieksurowy– nuotėkų žaliava

Kozuch– karkasas

Ruchpowietrzu i gazow– oro ir dujų judėjimas

WYLOT – išleidimo anga

Sciekklarowny-išvalytos (filtruotos) nuotėkos

Syfon–sifonas

Komorawstępnegooszyszczania– pirminio valymo kamera

Komorawtornegooczyszczania– antrinio valymo kamera

Komoraklarowania– filtravimo kamera

Osad– nuosėdos

Przegrody – pertvaros

Pav. Valymo procesas trijų kamerų nusodintuve.

Antrasis valymo etapas – biologinis valymas infiltracinio drenažo sistemoje

Nuotėkų valymo technologija yra pagrįsta nuotėkose esančių organinių teršalų biocheminiu irimu. Esminis valymo proceso elementas yra medžiaga, kurioje vystosi biologinė plėvelė, kurią sudaro augaliniai ir gyvūniniai mikroorganizmai. Šie procesai vyksta aerobinėmis sąlygomis, jų intensyvumas priklauso nuo temperatūros. Priklausomai nuo pamato tipo ir aeracijos būdo, toks valymas skirstomas į 5 tipus- vienas jų yra valymas infiltracinio drenažo būdu.

Infiltracinis drenažas – tai  drenažo vamzdžių, patiestų grunto paviršiuje, sistema. Jos tikslas - tolygus nusodintuve (septike) išvalytų  nuotekų išvedimas į gruntą. Nuotekos į drenažines tranšėjas (gruntą) turi patekti labai mažomis dozėmis. Tai yra jų tolimesnio, pilno nukenksminimo sąlyga, todėl infiltracinis drenažas turi būti atitinkamo ilgio, kuris, savo ruožtu,  priklauso nuo grunto pralaidumo, gyventojų skaičiaus ir teritorijos nuolydžio.

Mūsų draugai ir partneriai
© I. Į. ''E. Gedvilo firma'' 2019
Sprendimas: Webo.lt